Aktualności

Granty do 400.000 zł: Wystartował Startup Booster Poland

Udostępnij

Z pewną taką nieśmiałością uruchamia się konkurs Startup Booster Poland. Niemal każdego dnia na oficjalnej stronie konkursu (https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/startup-booster-poland—oferta-dla-startupow) przybywa ofert operatorów konkursu. Łącznie będzie ich 17, a regulaminy wszystkich konkursów powinny być znane w okresie lipca-sierpnia 2024 r. Spójrzmy na to, co wiemy już teraz.

Pierwszym i zawsze najistotniejszym pytaniem jest to, co (czy też ile) można dostać?

Startup objęty procesem akceleracji otrzyma grant w wysokości do 400.000 zł albo do 200.000 zł (w przypadku wyboru ścieżki sector agnostic, o czym w większych szczegółach poniżej). Co istotne, brak jest tutaj obowiązkowego wkładu własnego, co oznacza, że wydatki objęte tzw. budżetem indywidualnego programu akceleracji będą w 100% sfinansowane z grantu.

Oczywiście, program akceleracji w ramach Booster Poland, to nie tylko grant ale też szkolenia i warsztaty oferowane przez danego operatora, jak również wsparcie partnerów technologicznych / korporacyjnych danego akceleratora przy rozwinięciu i komercjalizacji pomysłu czy też możliwość prezentacji swojego produktu inwestorom w ramach wydarzeń organizowanych przez akcelerator.

 

Jak działa program akceleracji w ramach Booster Poland i na co przyznawany jest grant?

Generalnie, celem programu akceleracji jest wsparcie startupu w komercjalizacji lub wprowadzeniu na rynek produktu oferowanego przez startup. Program Booster Poland przewiduje kilka różnych ścieżek akceleracji obejmujących akcelerację branżową, akcelerację inwestorską, ścieżkę go-global, sector agnostic oraz Poland Prize.

 • Ścieżka branżowa zakłada rozwój produktu w ramach współpracy z jednym z partnerów akceleratora (odbiorcą technologii), gdzie współpraca może obejmować wdrożenie produktu właśnie u jednego z partnerów akceleratora, a następnie wspólne wprowadzenie technologii na rynek (zasady finansowej współpracy są uzgadniane bezpośrednio pomiędzy startupem a odbiorcą technologii).
 • Ścieżka inwestorska, ma na celu przygotowanie startupu do pozyskania kapitału od prywatnych inwestorów.
 • Ścieżka go-global to przygotowanie startupu posiadającego gotowy produkt do ekspansji zagranicznej we współpracy z zagranicznymi partnerami akceleratora.
 • Ścieżka sector agnostic ma pozwolić na rozwój produktu startupu bez udziału partnera biznesowego akceleratora (jak wspomnieliśmy wyżej, ta ścieżka charakteryzuje się niższym grantem).
 • Poland Prize ma na celu zachęcenie zagranicznych startupów do przeniesienia lub rozwijania działalności w Polsce.

W zależności od operatora i ścieżki akceleracji, program Booster Poland jest dostępny dla pomysłów na różnym etapie rozwoju. Część akceleratorów będzie wymagała od startupów produktu przynajmniej na etapie MVP. Inne, w zależności od ścieżki, będą wymagały albo gotowości produktu (TRL 9 przy ścieżce go-global), pewnego zaawansowania produktu (przykładowo TRL 6-9 przy ścieżce branżowej) czy też braku zaawansowania produktu (co najwyżej TRL 5 przy ścieżce sector agnostic).

Poszczególne akceleratory mają swoje preferowane branże, a poszczególne ścieżki (poza sector agnostic) realizowane są we współpracy z ich partnerami biznesowymi (odbiorcami technologii). Dlatego też, z perspektywy sukcesu aplikacji o akcelerację, bardzo istotne będzie dobranie właściwego akceleratora dla danego produktu.

O programie Booster Poland i tym jak połączyć finansowanie z Booster Poland z Platformami startowymi opowiedzieliśmy więcej w naszym webinarze:

Jakie są terminy aplikowania

Każdy z operatorów programów Booster Poland przewidział ok 4-6 rund naborów startupów do programu akceleracji, a cały program będzie trwał do 2026 r. Daje to dosyć dużą pulę konkursów i pewien horyzont czasowy na właściwe przygotowanie aplikacji. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że istotne jest dopasowanie branży startupu do preferencji i partnerów biznesowych danego akceleratora.

Co jest do przygotowania po stronie startupu?

Przede wszystkim startup musi przygotować aplikację o akcelerację, gdzie poziom skomplikowania formularzy, w zależności od operatora, jest bardzo różny. Kolejnym elementem po stronie startupu jest przygotowanie budżetu indywidualnego programu akceleracji (BIPA) oraz harmonogramu indywidualnego programu akceleracji (HIPA), czyli dwóch kluczowych dokumentów, które będą regulowały w jaki sposób będzie przebiegał proces akceleracji i jakie wydatki zostaną sfinansowane grantem uzyskanym w ramach Booster Poland. Zarówno HIPA (która powinna obejmować tzw. kamienie milowe rozwoju produktu), jak również BIPA będą stanowić część umowy z akceleratorem, tym bardziej istotne jest szczegółowe przemyślenie i opracowanie nie tylko samej aplikacji o akcelerację, ale również tych dwóch kolejnych dokumentów.

A jak my możemy pomóc?

Jesteśmy na bieżąco z ofertą i regulaminami wszystkich akceleratorów działających w ramach Booster Poland. Pomożemy więc startupom w wyborze właściwego akceleratora, przygotowaniu aplikacji, jak również w przygotowaniu HIPA i BIPA. A wobec tego, że na bieżąco pracujemy również z konkursem Platform Startowych, pomożemy więc również w wyborze odpowiedniej ścieżki dla startupu, pozwalającej w maksymalny sposób skorzystać z obu tych konkursów.

Chcesz otrzymywać merytoryczne informacje od nas? Zostaw swój email

  Autor
  Magdalena Adamczuk
  Partner