Aktualności

Czy użycie fundacji rodzinnej do sprzedaży udziałów jest sztuczne?

Udostępnij

Na to pytanie odpowiadał szef Krajowej Administracji Skarbowej w świeżutkiej opinii zabezpieczającej z 12 lutego 2024 r. (sygn. DKP3.8082.8.2023) opublikowanej 9 kwietnia 2024 r.

Przypomnijmy, że zarówno na etapie wniesienia przez fundatora udziałów spółki do fundacji rodzinnej, a następnie na etapie ich sprzedaży, co do zasady, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego, co było już wielokrotnie potwierdzane w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ale czy wniesienie udziałów do fundacji rodzinnej w celu dalszej ich sprzedaży może być uznane za działanie sztuczne, skutkujące pominięciem konsekwencji podatkowych sztucznych działań (czyli w praktyce, skutkujące obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, tak jakby udziały nie zostały sprzedane z użyciem fundacji rodzinnej)?

Zdaniem szefa KAS, w okolicznościach przedstawionych we wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, nie będzie to działanie sztuczne. A okoliczności te obejmowały przede zarówno argumentację fundatora dotyczącą zasadności korzystania z fundacji rodzinnej w celu zapewnienia właściwej sukcesji w zakresie zarządzania majątkiem rodzinnym, jak również wskazywały na wcześniejsze działania fundatora zmierzające do sprzedaży udziałów w spółkach wnoszonych do fundacji.

W tym pierwszym przypadku, fundator wskazywał m.in. na ewentualny każdorazowy obowiązek uzyskiwania zgody sądu rodzinnego na czynności dotyczące majątku rodzinnego, w przypadku, gdyby ten majątek odziedziczyły małoletnie dzieci fundatora. Fundator zasadnie argumentował, że to znacząco by utrudniało bieżące zarządzanie spółkami wchodzącymi w skład majątku rodzinnego.

W tym drugim przypadku, fundator argumentował, iż podejmował bezskuteczne działania mające na celu sprzedaż udziałów w spółkach od kilku lat, obejmujące m.in. zaangażowanie doradcy inwestycyjnego czy też wcześniejsze uzyskanie opinii zabezpieczającej dla transakcji nie obejmującej użycia fundacji rodzinnej. Analizując wydaną przez szefa KAS opinię, wydaje się ten drugi argument był przesądzający dla uznania, iż działanie fundatora nie będzie sztuczne.

Podsumowując, lektura opinii zabezpieczającej pozwala na wniosek, że użycie fundacji rodzinnej do sprzedaży udziałów w spółce może nie zostać uznane za działanie sztuczne, o ile fundator jest w stanie wykazać, że utworzenie fundacji rodzinnej nie jest bezpośrednio związane z decyzją o sprzedaży udziałów.

Więcej o fundacji rodzinnej napisaliśmy tutaj.

Chcesz otrzymywać merytoryczne informacje od nas? Zostaw swój email

    Autor
    Tomasz Rysiak
    Partner / radca prawny