Aktualności

Model biznesowy gamingu ważny z perspektywy IP box

Udostępnij

Kolejny wyrok sądu potwierdza, że IP box nie ma zastosowania do dochodu osiąganego z reklam wyświetlanych w grze komputerowej.

Tym razem zostało to potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 12 września 2023 r. (sygn. akt I SA/Gl 1596/22). WSA w Gliwicach nie zaakceptował argumentacji podatnika wskazującej na pośredni związek pomiędzy umową licencyjną zawartą pomiędzy podatnikiem a graczem a otrzymaniem przez podatnika płatności od podmiotu trzeciego (wynagrodzenia za publikację reklamy) w związku z umową licencyjną zawartą z graczem.

Stanowisko sądów i organów nie wydaje się być sprzeczne w literalną treścią przepisów, ale z pewnością można się zastanawiać na ile jest zgodne z celem wprowadzenia przepisów IP box. Od strony celowościowej, trudno bowiem znaleźć uzasadnienie dla innego opodatkowania dochodu z wyprodukowania gry w zależności od podmiotu, który jest płatnikiem wynagrodzenia producenta gry. Niemniej, kwestia możliwości zastosowania IP box może być istotnym czynnikiem wpływającym na wybór modelu biznesowego dla danego produktu.

Chcesz otrzymywać merytoryczne informacje od nas? Zostaw swój email

    Autor
    Tomasz Rysiak
    Partner / radca prawny