Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w formie newsletterów od Tax & Tech Kraft, Rysiak spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w szczególności o zmianach obowiązującego stanu prawnego, praktyce orzeczniczej, aktualnych wydarzeniach gospodarczych i usługach – za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres email oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności. Otrzymałem / otrzymałam informację, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia, zmiany zakresu przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera oraz przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.

Polityka prywatności:

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Tax & Tech Kraft, Rysiak spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1055833 (dalej: Spółka”) działającej pod adresem ttkraft.pl.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej ttkraft.pl oraz osób zapisanych do newsletter Spółki, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Zbieranie przez Spółkę danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej Spółki lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość i może obejmować:
  • a) dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem wszelkich formularzy kontaktowych przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego, podatkowego lub biznesowego, przez cały okres obowiązywania tych umów lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania;
  • b) dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Spółki, w szczególności  dane logów strony internetowej Spółki, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
  • c) dane zbierane za pośrednictwem formularza newsletter (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu realizacji przez Spółkę prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dostarczaniu informacji handlowych i newslettera, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawnie wiążącego sprzeciwu.
 4. Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane lub powierzane odbiorcom lub stronom trzecim, gdy okaże się to niezbędne w zakresie realizacji celu przetwarzania tj. przesłania newsletter, a także wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych. Odbiorcy lub strony trzecie którym Dane Osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone to wspólnicy, współpracownicy oraz pracownicy Spółki, w tym podmioty świadczące usługi wspierające bieżącą działalność Spółki takie jak dostawcy usług informatycznych i marketingowych.
 5. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest, z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, w tym RODO, do żądania dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie. 
 7. Podanie danych określonych w pkt 3 jest dobrowolne lecz może być konieczne do świadczenia usług opisanych w ww. pkt 3.
 8. Spółka wskazuje, że treści umieszczone przez Spółkę w newsletterze nie stanowią doradztwa prawnego czy też podatkowego, jak również nie powinny być traktowane jako oficjalne stanowisko Spółki w zakresie interpretacji przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. Tym samym Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w newsletterze.
 9. Dane osobowe przetwarzane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby
 10. Spółka używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 11. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 12. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych Spółka przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera).
 13. Zebrane logi przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, i przetwarzane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową.
 14. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.
 15. Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.
 16. Strona internetowa w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.
 17. Strona internetowa zbiera również informacje statystyczne oraz informacje, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Do tego celu wykorzystane zostały mechanizm Google Analytics, który w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje pozwalające na jednoznaczne odróżnienie systemów komputerowych
 18. Użytkownik strony internetowej może w dowolnym czasie skontaktować się ze Spółką w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Spółka przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe poprzez wysłanie wiadomości na adres: contact@ttkraft.pl.