Aktualności

Trudna sytuacja ekonomiczna (TSE) a fundusze UE

Udostępnij

Podobno ostatnią rzeczą przed wejściem na drabinę jest potrząśnięcie nią, aby upewnić się, że jest stabilna.

Podobnie ma się rzecz z sytuacją ekonomiczną: należy zbadać czy sytuacja na moment aplikowania (podpisywania umowy o dofinansowanie) jest na tyle stabilna, że dodatkowe dociążenie w postaci projektu UE nie przewróci drabiny, to znaczy przedsiębiorstwa.

A na załączonym zdjęciu ja badam czy stabilna jest lina:)

Temat jest skomplikowany, więc… wytłumaczymy go w trzech punktach.

Po pierwsze, pomoc publiczna nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji (zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014);

Po drugie, jeśli jesteś MŚP, który istnieje mniej niż trzy lata – TSE Cię nie dotyczy;

Po trzecie, TSE ma miejsce, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

 • ponad połowa kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zakumulowana strata przekroczy wartość kapitału rezerwowego (i wszystkich innych kapitałów uznawanych za część kapitału własnego spółki) i połowę wartości kapitału zakładowego.
 • (dla sektora dużych przedsiębiorstw) w ciągu ostatnich dwóch lat:
  • księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz
  • wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0;
 • przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;
 •  przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu.

 

Od razu pojawia się pytanie: czy na TSE wnioskodawcy ma wpływ łączna sytuacja pozostałych podmiotów powiązanych?

 

Oczywiście.

 

I tu przedstawiamy ściągawkę:

Chcesz otrzymywać merytoryczne informacje od nas? Zostaw swój email

  Autor
  Magdalena Adamczuk
  Partner