News

A może by tak opodatkować dotację

Share

Wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. zmiany w przepisach ustawy o CIT oraz PIT pozwalają podatnikom postanowić o opodatkowaniu otrzymanych środków publicznych w formie dotacji, subwencji i innych form dofinansowań. Dotychczas otrzymanie tego rodzaju środków było zwolnione bądź wyłączone z opodatkowania.

Od razu nasuwa się pytanie: czemu przedsiębiorca miałby chcieć wybrać opodatkowanie czegoś, co jest wyłączone lub zwolnione z podatku? Okazuje się, że jest przynajmniej kilka powodów.

Po pierwsze, brak opodatkowania otrzymanych środków publicznych (dotacji) skutkuje również brakiem możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych tymi dotacjami. Dotyczy to również odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyobraźmy sobie podatnika, który wobec intensywnego rozwoju ma do „zagospodarowania” stratę podatkową z jednoczesnym widokiem na osiągnięcie zysków w kolejnych latach podatkowych. Dla takiego podatnika może okazać się, iż korzystne jest opodatkowanie otrzymanej dotacji (wobec straty z podstawowej działalności i tak nie zapłaci podatku), co pozwoli podatnikowi w kolejnych latach na zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją (i tym samym obniżenie podatku do zapłaty w przyszłości).

 

To miłe, że czytacie dalej:)

Po drugie, bardzo istotna część obecnie dostępnych dotacji (w tym, w szczególności środki dostępne w ramach programów Ścieżka SMART czy też niedawno ogłoszonego naboru w woj. mazowieckim: Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw) dotyczy finansowania projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Oznacza to, iż opodatkowanie dotacji pozwoli nie tylko na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu, ale może też pozwolić na skorzystanie przez podatnika z ulgi badawczo-rozwojowej. Pozwoli to na kolejne istotne podatkowe oszczędności.

Po trzecie, oświadczenie o wyborze opodatkowania otrzymanych środków publicznych (dotacji, subwencji) należy złożyć najpóźniej wraz z rozliczeniem podatku dochodowego za rok, w którym podatnik otrzymał dotację. Oznacza to, iż podejmując ewentualną decyzję o wyborze opodatkowania dotacji, podatnik będzie miał już pełną wiedzę o swoim wyniku podatkowym w roku otrzymania dotacji. Wyłącza to ryzyko podejmowania przez podatnika decyzji o opodatkowaniu dotacji niejako „w ciemno”, bez wiedzy, czy taka decyzja nie spowoduje jednak dodatkowego podatku do zapłaty.

To już prawie koniec: niezależnie od powyższych korzyści czy też oszczędności, wybór opodatkowania dotacji pozwala również (po prostu) zaoszczędzić czas i wysiłek związany z koniecznością korekt rozliczeń (korektą kosztów podatkowych) związanych z otrzymaniem dotacji już po wykazaniu danego kosztu (co należy do zdecydowanie najczęstszych sytuacji).

 

Jeżeli zastanawiacie się:

  • czy w Waszym przypadku wybór opodatkowania dotacji jest właściwy
  • jakie projekty badawczo-rozwojowe możecie sfinansować ze środków UE
  • na jakie projekty, inne niż B+R, przeznaczone jest finansowanie ze środków UE

 

Zachęcamy do kontaktu z zespołem Tax&Tech Kraft.

Do you want to receive insights from us?
Leave us your email.

    Author
    Tomasz Rysiak
    Partner / legal advisor