Aktualności

Umowa o pracę bardziej korzystna niż B2B?

Udostępnij

Większość przedsiębiorców udzieli jednoznacznej odpowiedzi i jeszcze znacząco popuka się w czoło patrząc na pytającego. Niemniej, odpowiedź może być tylko jedna: to zależy… 

Trudno nie zauważyć, że zarówno reguły finansowania projektów badawczo-rozwojowych ze środków unijnych, jak również rozwiązania podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (chociażby ulga B+R czy też IP box) premiują stosowanie umów o pracę (UoP).

Rozmowy z klientami w zakresie formy zatrudnienia zespołu projektowego zazwyczaj wyglądają tak:

Dzień 1:

Klient: Większa część zespołu będzie zatrudniona w oparciu o współpracę B2B. Tax&Tech Kraft: Ale dużo bardziej korzystna w projekcie UE jest umowa o pracę. Od kosztu zespołu zatrudnionego na UoP naliczane są koszty pośrednie (czasem aż 25%), które są dodatkowo do Waszej dyspozycji, oprócz realnego kosztu przewidzianego na wynagrodzenia. Te dodatkowe 25% rozliczne są w sposób uproszczony.

Dzień 2:

Klient: Czy to oznacza, że UE finansuje 125% kosztów wynagrodzeń? Tax&Tech Kraft: Mechanizm jest bardziej skomplikowany, ale w praktyce to może być nawet dodatkowe 25% do kosztów dofinansowania pełnego kosztu spółki związanego z UoP.

 

Dzień 3:

[Konsultuje tę kwestie z księgowymi] Zmieniamy w dokumentacji projektowej B2B na UoP.

Kurtyna. 

 

Również rozwiązania podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej czy szerszej, inwestycyjnej, zdecydowanie stawiają na zatrudnianie na podstawie UoP. W praktyce, w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej czy też zwolnień podatkowych dostępnych w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, wynagrodzenia z tytułu UoP często stanowią najistotniejszy element kalkulacji wartości zwolnienia.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku IP box rozwiązaniem obecnie stosowanym głównie przez informatyków działających na B2B. Wynika to ze sposobu kalkulacji tzw. wskaźnika nexus kluczowego dla efektywności stosowania IP box. Zdecydowanie premiuje on działalność B+R prowadzoną bezpośrednio przez podatników (a nie nabywanie efektów prac B+R prowadzonych przez inne podmioty). W praktyce przekłada się to właśnie na stosowanie IP box przez informatyków działających w ramach B2B. Ale działalnością B+R prowadzoną bezpośrednio przez podatników premiowaną w ramach kalkulacji wskaźnika nexus będzie też działalność wykonywana przez informatyków zatrudnionych przez podatnika na umowę o pracę. Zastosowanie umów o pracę zwiększy więc poziom dochodu podlegający IP box na poziomie przedsiębiorcy (spółki) realizującej projekt B+R a nie na poziomie indywidualnego informatyka współpracującego przy realizacji tego rodzaju projektu.

Dodając do powyższego możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pracy twórczej (przeniesienia praw autorskich do utworu stworzonego w ramach UoP), może się okazać, że realizacja projektu B+R za pomocą pracowników jest opłacalnym rozwiązaniem.

Jeżeli realizujesz projekt B+R lub planujesz jego realizację i zastanawiasz się jak go sfinansować, zapraszamy do kontaktu z teamem Tax&Tech Kraft.

Chcesz otrzymywać merytoryczne informacje od nas? Zostaw swój email

    Autor
    Magdalena Adamczuk
    Partner