50% koszty uzyskania przychodu

Kto może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu

Kluczowym aktywem branży IT czy też szerzej, branży technologicznej są ludzie, a wdrożenie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodu pozwala pracownikom zarabiać więcej. Tym samym, na wdrożenie 50% KUP powinien zdecydować się każdy przedsiębiorca z branży technologicznej chcący zwiększyć swoją atrakcyjność jako pracodawca.

Z podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodu mogą skorzystać pracownicy pracujący przy opracowywaniu programów oraz gier komputerowych, jak również pracownicy zaangażowani do działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, badawczej czy też działalności publicystycznej.

W każdym przypadku kluczowe jest, aby w wyniku działania pracowników powstawały utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Co można zyskać

  Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 zł rocznie.

  Co to oznacza w praktyce?

  Zastosowanie 50% kosztów uzyskania w stosunku do wynagrodzenia w wysokości 12.000 zł brutto miesięcznie, obniża podatek pracownika o ok. 7500 zł rocznie.

  Co pracodawca powinien zrobić żeby zastosować 50% koszty uzyskania przychodu

  Czynności których podjęcie pracodawca powinien rozważyć w związku ze stosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu obejmują:

  • wdrożenie systemu pozwalającego na identyfikację czynności pracowników skutkujących powstaniem utworu oraz weryfikację czy utwór rzeczywiście powstał;
  • wdrożenie systemu odpowiedniej dokumentacji powstałych utworów;
  • zadbanie o odpowiednią treść dokumentacji pracowniczej (umów o pracę czy też regulaminów wynagradzania).

  Może to brzmieć skomplikowanie, ale w praktyce znaczna część pracodawców posiada wdrożone systemy, przynajmniej częściowo, pozwalające na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

  Jak możemy pomóc?

  Pomagamy pracodawcom z:

  • ustaleniem, którzy pracownicy potencjalnie kwalifikują się do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu;
  • wdrożeniem systemu pozwalającego na identyfikację i dokumentację utworów wytworzonych przez pracowników;
  • przygotowaniem zmian do dokumentacji pracowniczej;
  • bieżącymi pytaniami, co do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do specyficznych sytuacji czy też poszczególnych składników wynagrodzenia;
  • wystąpieniem z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie kwestii nie objętych ogólną interpretacją wydaną przez Ministerstwo Finansów.