Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna w Polsce to (ciągle jeszcze) nowość, podczas, gdy na zachodzie Europy czy też w USA jej odpowiedniki są od dekad wykorzystywane do zapewnienia ochrony majątku rodzinnego w okresach sukcesji.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Kiedy wykorzystanie fundacji rodzinnej może być przydatne?

  W ogromnym skrócie, w każdym przypadku, w którym, brak jest odpowiednio przygotowanych następców zdolnych do przejęcia i dalszego prowadzenia biznesu. Dotyczy to zarówno sytuacji nagłych jak i zaplanowanego zakończenia zaangażowania w dalsze prowadzenie działalności. Zastosowanie standardowych regulacji polskiego prawa może bowiem utrudniać lub wręcz uniemożliwiać dalsze prowadzenie biznesu, narażając bliskich przedsiębiorcy na utratę źródła utrzymania.

  Przypomnijmy, że małoletni właściciele biznesu będą potrzebować zgód sądu rodzinnego na dokonywanie poszczególnych czynności dotyczących zarządu odziedziczonym majątkiem. W praktyce będzie to ogromnym wyzwaniem dla bieżącego prowadzenia działalności, zarówno biorąc pod uwagę przewlekłość procedur ale też kompetencje sądów rodzinnych w sprawach biznesowych.

  Również w przypadku pełnoletnich spadkobierców, regulacje polskiego prawa nie ułatwiają sukcesji. Tytułem przykładu, do momentu podziału spadku (co w sytuacji konfliktowej może trwać wiele lat), spadkobiercy są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z udziałów w spółce wyłącznie przez wspólnego przedstawiciela. Oczywiste jest, że w takim przypadku, działalność odziedziczonej spółki może zostać w istotnym zakresie sparaliżowana.

  To tylko przykłady zagadnień do rozwiązania o naturze typowo prawnej. A niezależnie od ograniczeń typowo prawnych, sukcesja dostarcza przecież mnóstwo wyzwań typowo biznesowych takich, jak chociażby odmienne wizje przedsiębiorcy oraz jego sukcesorów odnośnie dalszego rozwoju czy też losów stworzonego biznesu.

  I właśnie w takich przypadkach pomocna może być fundacja rodzinna.

  Przeniesienie majątku do fundacji rodzinnej powinien więc rozważyć każdy przedsiębiorca, który:

  • chciałby zabezpieczyć wypracowany majątek dla przyszłych pokoleń
  • nie ma oczywistych następców, którym mógłby przekazać dalsze prowadzenie spraw biznesowych
  • chciałby oddzielić zarządzanie majątkiem od ryzyk związanych z sytuacją osobistą lub rodzinną
  • chciałby w szczegółach zadecydować o sposobie i zakresie korzystania z wypracowanego majątku przez członków rodziny i inne bliskie osoby

  Podatki fundacji rodzinnej

  Funkcjonalności fundacji rodzinnej pozwalają na jej wykorzystanie nie tylko jako narzędzia planowania sukcesji ale też wehikułu inwestycyjnego. Budowanie wartości rodzinnych majątków ułatwi bowiem specjalny reżim podatkowy przewidziany dla fundacji rodzinnej.

  W ramach tego reżimu nie podlega opodatkowaniu:

  • przeniesienie majątku do fundacji rodzinnej
  • dochód fundacji rodzinnej wynikający z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną (w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych)
  • otrzymanie przez osoby należące do tzw. grupy zerowej wobec fundatora (m.in. małżonek, dzieci, rodzeństwo) świadczeń od fundacji rodzinnej

  Fundacja jest opodatkowana wg. stawki 15% w przypadku wypłaty świadczenia przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta.

  Świadczenia od fundacji rodzinnej na rzecz beneficjentów z grup innych niż grupa zerowa podlegają opodatkowaniu wg. stawki 10% oraz 15%.

  Co istotne świadczenia wypłacane przez fundację rodzinną nie podlegają daninie solidarnościowej, co może być istotne przy dystrybucji świadczeń o istotnej wartości.

  W czym możemy pomóc?
  • omówimy z klientem cel powołania fundacji rodzinnej, zakres majątku który zostanie przeniesiony do fundacji rodzinnej oraz zakres świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej
  • dokonamy przeglądu prawnego i podatkowego majątku klienta, w tym wszelkich ograniczeń prawnych związanych z przeniesieniem majątku do fundacji
  • przygotujemy analizę zakresu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej fundacji oraz świadczeń wypłacanych na rzecz beneficjentów, w tym, kwestii dystrybucji ukrytych zysków
  • wdrożymy uzgodniony model fundacji rodzinnej, w tym, pomożemy w odpowiednim przygotowaniu statutu fundacji rodzinnej, adresując istotne aspekty bieżącego zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej, zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną, kręgu beneficjentów czy też zakresu świadczeń wypłacanych na rzecz beneficjentów