Podatki międzynarodowe

Podatki międzynarodowe

Branża technologiczna jest z natury międzynarodowa. Współpraca z zagranicznymi podmiotami, międzynarodowe licencje, duża mobilność informatyków czy też inżynierów są absolutnym standardem branży, czy wręcz podstawą jej funkcjonowania. Międzynarodowy charakter działalności ma też swoje konsekwencje w zakresie podatków. Dokonywanie płatności dywidend, odsetek czy też należności licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych, nabywanie usług od powiązanych podmiotów zagranicznych, czy też współpraca przez podmioty zagraniczne z przebywającymi w Polsce konsultantami IT czy też inżynierami, wymaga znajomości takich pojęć jak podatek u źródła, przerzucone dochody, zakład podatkowy, rezydencja podatkowa czy też centrum interesów życiowych.

Przepisy międzynarodowego prawa podatkowego ulegają częstym modyfikacjom w celu dostosowania regulacji wprowadzonych wiele lat temu do szybko ewoluującego modelu działalności branży technologicznej. Stopień komplikacji i zmienność przepisów międzynarodowego prawa podatkowego wymaga poświęcenia coraz większej ilości czasu na zapewnienie nie tylko zgodności ale również efektywności modelu biznesowego z wymaganiami prawa podatkowego.

Wiemy jak ważne jest skupienie uwagi przedsiębiorców na podstawowym biznesie i dlatego też, zespół Tax Kraft oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie międzynarodowych aspektów podatkowych działalności.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla międzynarodowego biznesu (praktycznie każdej branży) działającego na linii Polski, krajów skandynawskich oraz krajów bałtyckich. Członkowie naszego zespołu wielokrotnie doradzali szwedzkim firmom inwestującym w Polsce, czy też litewskim przedsiębiorcom wybierającym Polskę na początek międzynarodowej ekspansji. Pomagamy też polskim przedsiębiorcom w kwestiach podatkowych związanych z ekspansją na rynki skandynawskie.

  W czym możemy pomóc?
  • udzielamy wsparcia przedsiębiorcom w analizie obowiązków związanych z płatnością podatku u źródła, w tym, ustalania beneficjenta rzeczywistego płatności, stosowania procedury pay and refund czy też uzyskania opinii o stosowaniu preferencji.
  • pomagamy klientom w analizie aspektów podatkowych międzynarodowej relokacji pracowników lub współpracowników.
  • pomagamy zagranicznym podmiotom w ustaleniu skutków podatkowych współpracy z przebywającymi w Polsce pracownikami czy też współpracownikami, w tym, w zakresie ryzyk związanych z powstaniem zakładu podatkowego w Polsce.
  • nasz zespół wspiera klientów przed rozpoczęciem ekspansji na rynki zagraniczne oraz w trakcie prowadzenia działalności na tych rynkach (m.in. wybór właściwej struktury prawnej, organizacja przepływów finansowych i towarowych, analiza rezydencji podatkowej) a także w razie wyjścia z danej jurysdykcji.