Dofinansowanie badań i rozwoju (B+R)

Dofinansowanie badań i rozwoju (B+R): Ścieżka SMART

Jeśli czytacie Państwo ten opis, zapewne coś już Państwu wiadomo o projektach badawczo-rozwojowych (B+R). Być może zapadły Państwu w pamięć historyczne już nabory na tzw. Szybką ścieżkę organizowane w przeszłości przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nasz zespół nie tylko przygotowywał dokumentację aplikacyjną do tego konkursu, ale także realizował swoje „firmowe” projekty B+R. W obecnej perspektywie finansowej UE 2021-2027 „perłą w koronie” konkursów B+R, a jednocześnie następcą Szybkiej ścieżki jest Ścieżka SMART. Jeśli nie mieliście Państwo wcześniej styczności z projektami B+R miło nam, że dobrnęliście aż tutaj. Od tego miejsca przedstawiamy zasady Ścieżki SMART zarówno dla osób znających, jak i nie znających (jeszcze) istoty projektów B+R.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Kto może skorzystać ze Ścieżki SMART

  W skrócie: każdy, kto prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: KRS lub CEIDG. Nie ma tu wymogu ani premii za dotychczasową działalność. Wnioskodawca może należeć do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – wtedy dokumentację składa w systemie informatycznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W pozostałych przypadkach organizatorem naboru jest NCBiR. Sektor MŚP korzysta z przywileju wyższego poziomu dofinansowania, a w ramach MŚP procentowe dofinansowanie uzależnione jest od statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Skomplikowane? Ani trochę: wszystko zgrabnie wytłumaczymy na spotkaniu.

  Co można sfinansować

  I w tym momencie pojawia się jeszcze trochę enigmatyczne sformułowanie: prace badawczo-rozwojowe. Ale po kolei… Ścieżka SMART umożliwia realizację następujących modułów:

  • B+R
  • wdrożenie innowacji
  • infrastruktura B+R
  • cyfryzacja
  • zazielenienie przedsiębiorstw
  • kompetencje
  • internacjonalizacja.

  Powyższe moduły można umieścić w jednym wniosku o dofinansowanie, co czyni ze Ścieżki SMART bardzo praktyczny one stop shop, jednakże modułem obligatoryjnym jest B+R lub Wdrożenie innowacji (do wyboru przez sektor MŚP) lub moduł B+R (dla Wnioskodawców spoza sektora MŚP).

  Czym są prace badawczo rozwojowe

  No i tu wkraczamy w świat B+R, który pomimo dosyć nieoczywistej nazwy, jest bardzo ciekawą formą przejścia od pomysłu do projektu. Bardzo mało jest rodzajów działalności, które… nie mogą być przedmiotem badań i rozwoju. Oto najprostsza definicja projektu B+R: jeśli zidentyfikowaliśmy problem w naszej obecnej lub planowanej praktyce biznesowej i, jak okiem sięgnąć, na terenie RP nie widzimy rozwiązania tego problemu, to jest to dobry punkt wyjścia do projektu B+R. Nie byłoby nas tu, gdyby cały proces definiowania projektu B+R oraz jego finansowania był tak intuicyjny, ale na początek odczarujmy potoczne rozumienie projektów B+R jako naukowców w białych kitlach przelewających w skupieniu kolorowe ciecze do próbówek. Jeśli powyższe brzmi dla Państwa aż nazbyt optymistycznie, polecamy listy dotychczasowych projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie UE. Na Państwa życzenie wskażemy, gdzie szukać dofinansowanych dotychczas projektów bliskich Państwa branży.

  Formalnie projekt B+R, na który chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie UE, powinien spełniać minimalne kryteria projektu UE, tj. powinien być:

  • zdefiniowany w czasie
  • niepowtarzalny
  • złożony, a także powinien mieć:
  • zdefiniowany cel
  • przypisane zasoby ludzkie i finansowe.

  Do powyższej listy dodajemy następnie cel w postaci stworzenia nowej wiedzy lub wynalezienia nowego zastosowania. Cel ten realizujemy poprzez testowanie i pomiary, co w dużym skrócie stanowi agendę badawczo-rozwojową. Tylko tyle (jeśli mamy już skompletowany zespół badawczy i doświadczenie w realizacji projektów B+R) i… aż tyle (jeśli zespołu, ani doświadczenia nie mamy). W jednym i drugim przypadku uważnie słuchamy, co jest Państwa punktem wyjścia i pomagamy zaplanować cały proces tworzenia dokumentacji B+R.

  Jak wysokie dofinansowanie mogę uzyskać na moduł B+R

  Maksymalne dofinansowanie na część badawczą wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast na komponent rozwojowy 60% kosztów kwalifikowanych (niezależnie od województwa, w którym będzie realizowany projekt). Nie ma natomiast ustalonej górnej granicy kwotowej, od której liczymy wymienione powyżej procenty dofinansowania. Warto jednak od razu dodać, że pozostałą część kosztów kwalifikowanych wraz z VAT pokrywa Wnioskodawca.

  Jak możemy pomóc?
  • dopasujemy planowane przez Państwa wydatki do aktualnego lub planowanego konkursu
  • przygotujemy kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
  • przeanalizujemy możliwość wykazania w dokumentacji posiadanego wkładu własnego
  • zorganizujemy kompleksowe rozliczanie wydatków w projekcie