Dofinansowanie badań i rozwoju (B+R)

Dofinansowanie badań i rozwoju (B+R): Ścieżka SMART

Jeśli czytacie Państwo ten opis, zapewne coś już Państwu wiadomo o projektach badawczo-rozwojowych (B+R). Być może zapadły Państwu w pamięć historyczne już nabory na tzw. Szybką ścieżkę organizowane w przeszłości przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nasz zespół nie tylko przygotowywał dokumentację aplikacyjną do tego konkursu, ale także realizował swoje „firmowe” projekty B+R. W obecnej perspektywie finansowej UE 2021-2027 „perłą w koronie” konkursów B+R, a jednocześnie następcą Szybkiej ścieżki jest Ścieżka SMART. Jeśli nie mieliście Państwo wcześniej styczności z projektami B+R miło nam, że dobrnęliście aż tutaj. Od tego miejsca przedstawiamy zasady Ścieżki SMART zarówno dla osób znających, jak i nie znających (jeszcze) istoty projektów B+R.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Kto może skorzystać ze Ścieżki SMART

  W skrócie: każdy, kto prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru: KRS lub CEIDG. Nie ma tu wymogu ani premii za dotychczasową działalność. Wnioskodawca może należeć do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – wtedy dokumentację składa w systemie informatycznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W pozostałych przypadkach organizatorem naboru jest NCBiR. Sektor MŚP korzysta z przywileju wyższego poziomu dofinansowania, a w ramach MŚP procentowe dofinansowanie uzależnione jest od statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Skomplikowane? Wszystko wytłumaczymy na spotkaniu. Niemniej, konkurs Ścieżka Smart jest chyba najbardziej „demokratycznym” konkursem, w którym dofinansowanie mogą pozyskać zarówno start-upy realizujące swoje pierwsze projekty badawczo-rozwojowe jak również duże przedsiębiorstwa.

  Zarys już trzeciej edycji Ścieżki Smart omówiliśmy podczas naszego webinaru:

  Co można sfinansować

  I w tym momencie pojawia się jeszcze trochę enigmatyczne sformułowanie: prace badawczo-rozwojowe. Ale po kolei… Ścieżka SMART umożliwia realizację następujących modułów:

  • B+R
  • wdrożenie innowacji
  • infrastruktura B+R
  • cyfryzacja
  • zazielenienie przedsiębiorstw
  • kompetencje
  • internacjonalizacja.

  Powyższe moduły można umieścić w jednym wniosku o dofinansowanie, co czyni ze Ścieżki SMART bardzo praktyczny one stop shop. Przedsiębiorcy mogą bowiem zbudować swój projekt z kilku dostępnych modułów, dostosowując zakres dostępnego dofinansowania do potrzeb projektu. Co istotne, modułem obligatoryjnym, który należy uwzględnić w aplikacji jest B+R lub Wdrożenie innowacji (do wyboru przez sektor MŚP) lub moduł B+R (dla wnioskodawców będących dużymi przedsiębiorstwami).

  Co to oznacza?
  Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Ścieżki SMART jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenie ich efektów. Dodatkowo, beneficjent może zadecydować o rozszerzeniu projektu na dodatkowe aktywności objęte jednym lub więcej modułami fakultatywnymi np. modułem internacjonalizacji mającym za zadanie wsparcie przedsiębiorstwa w sprzedaży produktów poza granicami Polski poprzez m.in. dofinansowanie udziału przedstawicieli przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach. Inaczej mówiąc, Ścieżka Smart może umożliwić zakup urządzeń, maszyn czy też całej hali produkcyjnej, jak również może pomóc sfinansować nabycie oprogramowania czy też wynagrodzeń zespołu pracującego nad rozwojem oprogramowania. Jednakże, poniesienie tych wydatków musi być częścią projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez przedsiębiorcę, jego wdrożenia czy też być częścią jednego z modułów fakultatywnych.

  Czym są prace badawczo rozwojowe

  No i tu wkraczamy w świat B+R, który pomimo dosyć nieoczywistej nazwy, jest bardzo ciekawą formą przejścia od pomysłu do projektu. Bardzo mało jest rodzajów działalności, które… nie mogą być przedmiotem badań i rozwoju. Oto najprostsza definicja projektu B+R: jeśli zidentyfikowaliśmy problem w naszej obecnej lub planowanej praktyce biznesowej i, jak okiem sięgnąć, na terenie RP nie widzimy rozwiązania tego problemu, to jest to dobry punkt wyjścia do projektu B+R. Nie byłoby nas tu, gdyby cały proces definiowania projektu B+R oraz jego finansowania był tak intuicyjny, ale na początek odczarujmy potoczne rozumienie projektów B+R jako naukowców w białych kitlach przelewających w skupieniu kolorowe ciecze do próbówek. Jeśli powyższe brzmi dla Państwa aż nazbyt optymistycznie, polecamy listy dotychczasowych projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie UE. Na Państwa życzenie wskażemy, gdzie szukać dofinansowanych dotychczas projektów bliskich Państwa branży.

  Formalnie projekt B+R, na który chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie UE, powinien spełniać minimalne kryteria projektu UE, tj. powinien być:

  • zdefiniowany w czasie
  • niepowtarzalny
  • złożony, a także powinien mieć:
  • zdefiniowany cel
  • przypisane zasoby ludzkie i finansowe.

  Do powyższej listy dodajemy następnie cel w postaci stworzenia nowej wiedzy lub wynalezienia nowego zastosowania. W przypadku Ścieżki Smart, prace badawczo-rozwojowe mają doprowadzić do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Cel ten realizujemy poprzez testowanie i pomiary, co w dużym skrócie stanowi agendę badawczo-rozwojową. Tylko tyle (jeśli mamy już skompletowany zespół badawczy i doświadczenie w realizacji projektów B+R) i… aż tyle (jeśli zespołu, ani doświadczenia nie mamy). W jednym i drugim przypadku uważnie słuchamy, co jest Państwa punktem wyjścia i pomagamy zaplanować cały proces tworzenia dokumentacji B+R.

  A o tym jak pomagamy przy finansowaniu projektów B + R opowiedziała Magdalena Adamczuk, szefowa działu grantów UE Tax & Tech Kraft na przykładzie procesów automatyzacji i robotyzacji.

  Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

  Konkurs funkcjonuje w dwóch odsłonach, jedna z nich jest adresowana do dużych przedsiębiorstw, a druga jest adresowana do sektora MŚP.

  Pula finansowania dostępna dla dużych przedsiębiorstw to łącznie 1,3 mld zł ( w kategorii „open” oraz poświęconej projektom na rzecz dostępności), a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to aż 70 mln złotych.

  Jeszcze większa pula, bo aż łącznie ponad 2,3 mld zł (w kategorii „open” oraz poświęconej projektom na rzecz dostępności) czeka na sektor MŚP. W tym przypadku, maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 50 mln zł.

  Zarówno w przypadku sektora MŚP, jak również w przypadku sektora dużych przedsiębiorstw, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (czyli kosztów, które są objęte finansowaniem w formie bezzwrotnego grantu) została ustalona na poziomie 3 mln zł.

  I tutaj pojawia się najistotniejsze pytanie jeżeli chodzi o kwoty. Jaki jest wymagany wkład własny? Nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Poziom dofinansowania poszczególnych wydatków w ramach Ścieżki SMART jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa oraz od kategorii wydatku. Trochę uogólniając, maksymalne dofinansowanie na część badawczą wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, natomiast na komponent rozwojowy 60% kosztów kwalifikowanych (niezależnie od województwa, w którym będzie realizowany projekt).

  Terminy naborów

  Nabory wniosków w ramach Ścieżki SMART organizowane są cyklicznie co roku, co pozwala zaplanować projekt i jego finansowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. W 2024 r. nabór wniosków zacznie się 27 czerwca i zakończy 24 października. Nasze doświadczenia wskazują, że przygotowanie dobrego wniosku, to przynajmniej 1,5 do 2 miesięcy dosyć intensywnej pracy działów B+R oraz pracy naszych konsultantów. Nie ma więc co czekać na ostatni gwizdek.

  Jak możemy pomóc?
  • dopasujemy planowane przez Państwa wydatki do aktualnego lub planowanego konkursu
  • przygotujemy kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
  • przeanalizujemy możliwość wykazania w dokumentacji posiadanego wkładu własnego
  • zorganizujemy kompleksowe rozliczanie wydatków w projekcie