Dofinansowanie automatyzacji i robotyzacji

Dofinansowanie automatyzacji i robotyzacji

Poziom automatyzacji i robotyzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych nadal znacznie odbiega na niekorzyść od poziomu automatyzacji i robotyzacji naszych zachodnich konkurentów. Wg. raportu Instytutu Sobieskiego “Polska (Prawdziwie) Cyfrowa – Automatyka i Robotyka Przemysłowa” w 2022 r. wskaźnik robotyzacji w Polsce wynosił 52 będąc daleko od średniej światowej będącej na poziomie 141. W połączeniu z istotnie rosnącymi w ostatnich latach kosztami wynagrodzeń oraz pojawiającym się brakiem wykwalifikowanych pracowników jest oczywiste, że dla polskich przedsiębiorców naturalną drogą rozwoju i warunkiem utrzymania konkurencyjności jest zwiększenie inwestycji w automatyzację i robotyzację procesów produkcji.

Co istotne, wobec dużego znaczenia kosztów zatrudnienia, powyższe dotyczy zresztą nie tylko procesów produkcji ale również automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Zainteresował Cię temat dotacji i chcesz się dowiedzieć więcej?
Zapraszamy na webinar prowadzony przez Magdalenę Adamczuk, szefową działu funduszy EU Tax & Tech Kraft, który odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godz. 11. Tym razem będziemy opowiadać o największym konkursie na dotacje UE dla projektów technologicznych czyli o Ścieżce Smart.
Zarejestruj się

Dlaczego my?

Tematyka automatyzacji i robotyzacji jest nam szczególnie bliska. Tego obszaru dotyczył projekt B+R realizowany w naszym poprzednim środowisku biznesowym. Praca po stronie i na rzecz Beneficjenta Szybkiej ścieżki w obszarze automatyzacji i robotyzacji, pozwoliła nam na przyjęcie perspektywy „praktycy dla praktyków”. To proste: szukaliśmy możliwości sfinansowania projektów dotyczących automatyzacji i robotyzacji dla klientów tak samo, jak robiliśmy to na potrzeby projektów wewnętrznych / „firmowych”.

Wiemy w praktyce jak przygotować taki typ wniosku, aby po pierwsze dofinansowanie uzyskać, a po drugie uniknąć wielu błędów podczas realizacji i rozliczania takiego wniosku. Nasz zespół grantowy ściśle współpracował ze środowiskiem automatyzacji i robotyzacji, zarówno z punktu widzenia oprogramowania robotycznego (m.in. RPA), jak i maszyn i urządzeń (m.in. HMI). Na zaproszenie Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, prowadziliśmy blok dotyczący dofinansowania automatyzacji i robotyzacji podczas Warsaw Industry Automatica w maju 2023 r. Pozwoliło nam to skonfrontować dostępne możliwości finansowania z realnymi problemami i potrzebami branży automatyzacji i robotyzacji.

A naszymi doświadczeniami podzieliliśmy się podczas webinaru o specyfice dotacji UE dla procesów automatyzacji i robotyzacji prowadzonego przez Magdalenę Adamczuk.

Jak możemy pomóc?
  • omawiamy z klientem jakiego rodzaju projekty klient realizuje albo planuje zrealizować i szukamy w nich elementu badawczo-rozwojowego możliwego do sfinansowania w ramach funduszy UE
  • doradzamy jak można połączyć projekt badawczo-rozwojowy z kolejnymi etapami obejmującymi m.in. wdrożenie rezultatów prac B + R w celu automatyzacji i robotyzacji procesów klienta
  • przeprowadzimy selekcję konkursów na środki UE dostępnych dla projektu planowanego przez klienta
  • przygotujemy kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
  • przeanalizujemy możliwość wykazania w dokumentacji posiadanego wkładu własnego
  • zorganizujemy kompleksowe rozliczanie wydatków w projekcie