Rozliczanie projektów UE

Rozliczanie projektów UE

To proste! – Dokumentację aplikacyjną przygotowujemy tak, jak byśmy chcieli, aby była napisana patrząc z punktu widzenia zespołu rozliczającego projekt. Natomiast trudno nam, i zapewne Państwu także, wyobrazić sobie realizowanie projektu UE bez etapu rozliczania projektu. Decyzja o przyznaniu dofinansowania to pierwszy element sukcesu, a jego prawidłowe rozliczenie to brakujący element układanki.

Chcesz, żebyśmy się z Tobą
skontaktowali?
Zostaw nam swój email.

  Czy rozliczenie projektu mogę zlecić np. swojemu działowi księgowemu

  Oczywiście, jeśli chcielibyście Państwo powierzyć to zadanie swojemu działowi księgowemu: jak najbardziej jest taka możliwość. Generalnie jednak, z naszej strony zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą cały etap wnioskowania i rozliczania dotacji UE. Dlaczego to tak istotne? Już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie, niezależnie czy będziecie Państwo korzystali z usługi rozliczania, włączamy do zespołu projektowego specjalistę od rozliczania projektu. Dlaczego? Otóż w naszym wspólnym najlepszym interesie jest zadbanie, aby na Państwa konto wpłynęło dofinansowanie. Niezależnie od prac nad opisem innowacyjności czy też przygotowaniem agendy badawczo-rozwojowej projektu, równolegle uważne oczy osoby specjalizującej się w rozliczaniu weryfikują czy np. definicja kamieni milowych nie będzie kłopotliwa na żadnym etapie rozliczania projektu. Analogicznie, jeśli na etapie pisania wniosku o dofinansowanie decydujecie się Państwo na podwykonawcę, może być potrzeba zamieszczenia odpowiedniego zapytania w Bazie Konkurencyjności i w tym miejscu, niezależnie od naszych naturalnych talentów redakcyjnych, zapytanie takie konsultujemy ze specjalistą ds. rozliczania.

  Podsumowując, naszym celem jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w taki sposób, aby nasz zespół (jeśli to my będziemy rozliczać Państwa projekt), oraz Państwo nie mieli problemów z rozliczeniem wniosku.

  Jak możemy pomóc?

  Usługa rozliczania obejmuje m.in. nasze następujące działania:

  • doradztwo w zakresie analizy treści umowy o dofinansowanie i weryfikacja wydatków pod względem zgodności z umową o dofinansowanie i kwalifikowalnością kosztów,
  • doradztwo w zakresie procedur zakupowych i przygotowywania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności,
  • doradztwo oraz weryfikacja dokumentów dotyczących zmian i aneksów do umowy o dofinansowanie, a także przygotowanie dokumentów na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta,
  • doradztwo oraz weryfikacja dokumentów dotyczących zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych, harmonogramie płatności, a także przygotowanie dokumentów na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta,
  • doradztwo i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przygotowywania wniosków o płatność oraz raportów okresowych i końcowego na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez Klienta,
  • monitorowanie poziomu realizacji wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie,
  • doradztwo w zakresie obowiązków związanych z promocją projektu,
  • doradztwo w zakresie przeprowadzenia audytu projektu.

  Przedmiotem usługi nie jest natomiast prowadzenie księgowości projektu ani zarządzanie projektem.